ઘરે બેઠા આધારકાર્ડમાં સુધારો કરો 2 મિનિટમાં : mAadhaar App

mAadhaar App

mAadhaar App: mAadhaar app for updating Aadhaar details at home, the new mAadhaar has been released by the Unique Identification Authority of India with an aim to reach a large number of smartphone users. The app has an array of Aadhaar services and a personalized section for Aadhaar holders who can keep their Aadhaar information … Read more

1951 થી આજ સુધીના બધા 7/12 ના ઉતારા જુઓ તમારા મોબાઇલમાં : Anyror gujarat

anyror gujarat

anyror gujarat: શું તમે ઉત્તરા ગુજરાત માટે કોઈપણ 7 12 અને 8 શોધી રહ્યાં છો. શું તમે 1951 ના જૂના 7/12 ની ઓનલાઈન પ્રિન્ટ કોપી મેળવવા માંગો છો? 7 12 અને 8 A ની નકલો કોઈપણ ગુજરાતમાંથી મેળવી શકાય છે. ઘરે બેઠા ઓનલાઈન તપાસો જમીનના માલિક કોણ છે? જમીન પર કેટલો બોજો? વગેરેની માહિતી તમને મિલકતના … Read more

હવે મોબાઇલમાંથી જ કાઢો 7/12 અને 8-અ ના ઉતારા @anyror.gujarat.gov.in

Anyror

Anyror: Would you like a copy of 7/12 and 8-A? Here we will inform you how to get copy of 7 12 and 8-A from anyror.gujarat.gov.in. Now farmers revenue records of the state i.e. Land Record sample 7/12, 8-A, 6 etc. can be downloaded. A copy of this digital sign can be obtained from AnyRoR … Read more

મોબાઈલમાં જ સ્ટુડિયો જેવો ક્લીન ફોટો એડિટ કરો: Snapseed 2023

Snapseed 2023

Snapseed 2023: Professional quality photo editing with the new Snapseed. Snapseed is a complete and professional photo editor developed by Google. Download the best photo editing app: Snapseed 2023 Black and white film looks with realistic grain and a “wash” effect Classic black and white look Straight out of the darkroom Add a frame with … Read more

ફક્ત ગાડીના નંબર પરથી તેના માલિકનું નામ અને મોબાઈલ નંબર જાણો : MParivahan

MParivahan

MParivahan: Today we are going to tell you the procedure to find the owner name, mobile number and vehicle registration details from vehicle number by MParivahan application. In which the name of the owner of the vehicle, which company the vehicle belongs to, when the vehicle was taken, insurance or not, PUC or not, all … Read more

DiskDigger App: જૂના delete કરેલા ફોટો અને વિડિયો ફોનમાં પાછા મેળવો આ એપ્લિકેશનથી

DiskDigger App

Recover Deleted Photos From Phone  DiskDigger App: Now in the era of smartphones we store our necessary and important information and documents in the phone itself. But many times important photos are deleted from the phone due to some reason. Many people look for Delete Photo Recover App to recover deleted photos. Many apps. Partially … Read more

તમારા ગામનો નકશો જુઓ તમારા મોબાઇલમાં

all village maps of Gujarat

All Village Maps of Gujarat: Do you want to see online map of all cities of Gujarat? Gujarat All Village Maps Online Map: You can see all the village maps of Gujarat through your mobile. Map View your entire village map online. View all village maps of Gujarat Here you will be given the PDF … Read more

Anyror: મોબાઈલમાં ચેક કરો તમારી જમીન પર કોઈનો કબજો તો નથી ને.

Anyror

Anyror Anyror: Do you want to know in whose name is your land, whose name is in the heirs, to see the land survey number map you have to download 7 12 land survey number map. So let’s know how to download 7/12 Utara, 8-A, 6 etc. Copy of 7/12 and copy of 8A: No … Read more

PhotoMath App: ગણિતના માસ્ટર બનો 2 મિનિટમાં, તમામ દાખલાઓ સોલ્વ થશે ચપટીમાં

PhotoMath App

PhotoMath App: Get the math app you deserve! With over 300-million downloads, students and families around the world are using PhotoMath to check their homework, study for tests, and build their math confidence every month. Download the PhotoMath app Basic solutions and explanations are completely free, but if you’re ready for a whole new world … Read more

ઘરે બેઠા તમારા બાળકોને વાંચતા શીખવો. Read Along by Google App ડાઉનલોડ કરો.

Read Along by Google App

Learn Read Along by Google App is like a special app that helps kids get better at reading in English. It’s made for kids who are 5 years old or older. The app uses speech to talk to the kids and helps them learn how to read by showing words on the screen. When the … Read more

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!